Teràpia Gestalt

"La teràpia és massa beneficiosa per dirigir-la només als malalts"

Fritz Pearls.

Qué es la

Teràpia Gestalt?

La teràpia gestalt és un tipus de teràpia que pertany a la psicologia humanista.


Aquesta es caracteritza per no estar feta exclusivament per tractar malalts, sinó també per desenvolupar el potencial humà.

En qué es basa la Teràpia Gestalt?

L'aquí i ara

Viure i sentir el present. Viure i sentir la realitat

L'adonar-se

És el pacient que s'ha d'adonar del que li passa. Només es necessita ser conscient per canviar (si es desitja) una conducta.

Acceptar el que som

No cercar ídols, no acceptar els “hauries” (excepte els dits per un/a mateix/a), ser responsable dels propis actes.

Donar més importància al “com” més que al “per què”

¿Com et trobes en aquesta situació?, ¿Com et trobes ara?

Es treballa en el canvi de connectar amb el present, presència, aquí i ara estimulant l'enriquiment de la consciència i amb responsabilitat pròpia tan dels nostres processos emergents, com dels nostres comportaments.

La gestalt promou la pràctica de la valentia, la recerca de l'autenticitat de cada individu; creient que cada persona té els recursos necessaris per afrontar els conflictes que li toca viure.

A quí va dirigida la Teràpia Gestalt?

La teràpia gestalt va dirigida a persones que volen trobar claredat als seus conflictes, amb ells mateixos o amb el seu entorn; fomentant la integració entre el cos, l'emoció i la consciència en l'aquí i ara.

La teràpia gestalt també acompanya a persones que tenen problemes físics creats per la tensió emocional, problemes d'angoixa, dificultats en les relacions personals, crisis de parella, dol, persones en falta d'energia, etc.

La persona en procés de teràpia gestalt s'ha de voler arriscar a compartir els seus pensaments i sentiments, ha de saber que el terapeuta l'acompanya en el procés personal de trobar la tranquil·litat i l'equilibri, serà ell/a mateix/a realment el/la que farà la feina interna, el canvi ho farà la persona cap el seu interior quan estigui preparat/ada i ho hagui decidit mentalment i corporalment.

El terapeuta gestalt

El terapeuta es basa en la responsabilitat, en la consciència i l'estar present. El terapeuta ha de detectar quan el recolzament que demanda el pacient es contraproduent pel seu creixement, menyspreant les justificacions, interpretacions, explicacions que li pot oferir el pacient i apostar per l'experiència directa, treballant amb la persona amb versatilitat, oscil.lant entre el sensorial, afectiu, cognitiu i corporal. El cos és una de les vies més directes cap a l'experiència i la consciència. El cos és fonamental, la veritat s'amaga en el cos, és imprescindible aprendre a escoltar el cos.

D'on ve la Teràpia Gestalt?

Aquest enfocament terapèutic va ésser creat per Fritz Pearls al voltant de l'any 1940. Enquadrada dins del moviment de la psicologia humanista, la teràpia gestalt comparteix amb aquest moviment la visió de l'ésser humà que tendeix a la seva autorrealització, no com individu patologitzat sinó amb recursos saludables per al seu desenvolupament òptim en l'aquí i ara.

El canvi comença per un mateix.

Si vols canviar situacions de la teva vida que no et fan feliç, pero no saps com fer-ho.

Escriu-nos, t'ajudam!