Pròxims Tallers del

Centre Es Taller

Manacor - Son Tovell

Tallers de Creixement Personal

Taller de Constel·lacions

Setembre 2022 (Pendent de definir)

Taller Estacional de Tardor

Novembre 2022 (Pendent de definir)

Taller Estacional d'Hivern

Febrer 2023 (Pendent de definir)

Taller Estacional

de Primavera

Març 2023 (Pendent de definir)

Taller Estacional

d'Estiu

Juliol 2023 (