Pròxims Tallers del

Centre Es Taller

Manacor - Son Tovell

Tallers de Creixement Personal

Taller de Constel·lacions

Dissabte dia 28 de gener 2023 de 9h a 14h.


Taller Estacional de Tardor

(Pendent de definir)

Taller Estacional d'Hivern

Dissabte dia 11 de febrer 2023 de 9'30h a 19'30h.

Taller Estacional

de Primavera

Dissabte dia 15 d'abril 2023. De 9'30h a 19'30h.

Taller Estacional

d'Estiu

Dissabte i diumenge 1-2 de juliol 2023