Pròxims Tallers del 

Centre Es Taller

Manacor - Son Tovell

Taller Estacional 

de Primavera

Dissabte dia 15 d'abril 2023. De 9'30h a 19'30h. 

Taller Estacional 

d'Estiu

Dissabte i diumenge 1-2 de juliol 2023