Constel·lacions familiars

"No hi ha res que tingui mes influència en els fills que la vida no viscuda del pare o de la mare"

(C.G. Jung)

Qué es constel.lar?

En les Constel·lacions familiars es representa la família d'una persona per així poder mirar, observar i prendre consciència del que passa o ha passat en el seu sistema familiar.

Les constel·lacions familiars es basen en un conjunt de lleis naturals, socials i espirituals que regeixen el funcionament dels nuclis humans, afectant així a les relacions personals de qualsevol tipus.


Es molt convenient per a totes aquelles persones que vulguin augmentar el coneixement d'un mateix i ampliar la mirada a la naturalesa sistèmica de les relacions. També per a tots els que tenguin problemes en les seves relacions de forma constant i repetida durant la vida.

Com es fan les constel·lacions familiars?

 • En grup

 • Individual

Tòfol Salas i Andreu Adrover expliquen qué son les Constelacions Familiars

En grup


És la forma més genuïna i potser la més representativa.

En aquests tallers treballen tots els participants i ho poden fer de 3 maneres diferents.

 • Client - Pacient: És la persona que "constel.la", que exposa l'assumpte que vol tractar o solucionar. La constel·lació es centre en les dinàmiques del seu sistema familiar.

 • Representants: És la persona que es posa al servei del pacient, representant a qualque membre del sistema familiar.

 • Participant: és el grup de persones que queda observant i ajudant a contenir allò que va succeïnt durant la constel·lació.

Cada participant decideix fins a on vol arribar, quan i quant obrir-se a compartir i a exporar. Amb l'assistència al taller el treball del grup ja resulta mobilitzador i fins i tot de vegades n'hi ha prou per generar un moviment de canvi a la vida.

Com es desenvolupa la constel.lació en grup?

 • La persona "client" exposa l'assumpte i el constel.lador s'assegura de concretar la demanda i, que tengui sentit i força pel desenvolupament del treball. És el que anomenam treball a la cadira.

 • Configuració: es col·loquen el representant en el centre de la sala relacionant-los uns amb els altres amb la posició corporal. L'única cosa que fan després els representats es mourer-se i actuar d'acord amb el que senten tant corporal com emocionalment, mentres estan en el seu paper.

 • Facilitador, constel.lador: acompanya i orienta el desenvolupament de la constel·lació mitjançant frases o nous moviments, cercant una imatge reconciliadora.

Individuals

Quan pel motiu que sigui no es pot treballar en grup es pot de forma individual.

El mètode aquí és diferent i varia en cada cas. Es poden utilitzar diferents eines com poden ser ninots, fulls de paper, etc.

Qui ha de fer constel.lacions familiars?

 • A qualsevol persona que vulgui augmentar el coneixement de si mateix i ampliar la mirada a la naturalesa sistèmica de les relacions i la seva possible influencia en la nostra pròpia vida.

 • A persones que tenen dificultats en les seves relacions familiars, que es poden manifestar en problemes emocionals, mentals o corporals.

 • A qui té problemes de parella, convivència o separacions conflictives, casos d'adopció, abús sexual, avortaments.

 • A persones que pateixin problemes de salut, que tinguin qualsevol tipus d'addicció o trastorns d'alimentació (bulímia, anorèxia, obesitat).

 • A tots els professionals que tinguin a veure amb la relació d'ajuda: Psicòlegs, Metges, terapeutes, Assistents socials, Educadors, treballadors socials, Mestres, Advocats ........

Qué s'aconsegueix amb les constel·lacions familiars?

 • El pacient pren consciència del seu sistema familiar, les seves dinàmiques, i pot honrar als que vivien abans.

 • "Ordenar" la seva història.

 • El pacient es sent més lliure de càrregues en el seu destí i existència.

 • El pacient pot incloure al que van ser excloses del seu sistema i sobretot veure quines son les dinàmiques del nostre sistema mes importants i limitadores en la nostre vida per així poder tenir mes consciència i iniciar el procés de deixar-les a qui i a on pertanyen per alliberar-nos d'elles i viure amb més autonomia.

" En el present construïm el futur, el passat constitueix el present."

Has sentit xerrar de les constel·lacions i,

per més que t'ho expliquen no te pots fer a la idea del que és.

Tens curiositat.

Es d'aquelles coses que no saps el que són fins que les vius.

Qué son els moviments sistémics?

Els moviments sistèmics no cerquen una solució terapèutica sinó que mostren el que està actuant i com, a dins el sistema donant així una altra perspectiva del conflicte o desordre creant una nova visió o consciència.

És una eina molt útil dins l'àmbit educatiu perquè permet veure les relacions professionals a dins els centres educatius, deixant al marge els aspectes familiars i personals.

Fonaments:

Aquest conjunt de lleis naturals, socials i espirituals que regeixen el funcionalment dels nuclis humans és el que Bert Hellinger anomena els ordres de l'amor.

 1. Vinculació. Tothom té dret a la pertinença a un grup; el sistema no accepta espais buits. També pertanyen al grup aquells que van fer "mal" a la seva família. Si s'exclou algú, un altre membre pot agafar el seu lloc i destí.

 2. Ordre i jerarquia.
  -El que arriba abans al sistema familiar, té més jerarquia.
  -És molt important respectar l'ordre en la família.
  -És fonamental saber i reconèixer qui està abans i després, molt especialment entre germans/es i parelles prèvies.

 3. Equilibri entre donar i rebre.
  -En tot sistema viu existeix una continua compensació entre donar i rebre.
  -Si es dóna i es reb, la relació te més possibilitats.
  -Si un dona més que l'altre es perd l'equilibri i la relació comença a deteriorar-se.
  -La compensació és igual tant per lo "bo" com lo "dolent".

Història i origen de les constel·lacions familiars

Es un mètode terapèutic, familiar, sistèmic i fenomenològic creat pel psicoterapeuta alemany Bert Hellinger. Apareix per primera vegada als anys 80. Els seus fonaments teòrics son:

 • Teoria sistèmica i familiar (V. Satir)

 • Fenomenologia (Husserl)

 • Psicodrama (J. Moreno Levy)

 • Hipnoterapia ( Milton Erickson).

 • Programació neurolinguistica (PNL).

 • Psicoteràpia gestalt.


El seu creador Bert Hellinger va néixer a Alemanya en 1925. Va estudiar Filosofia, Teologia i Pedagogia més tard es va formar en psicoanàlisi, Dinàmica de grup, i en mètodes d'hipnoterapia i arribar a desenvolupar la seva pròpia teràpia sistèmica i familiar.

El seu treball en constel·lacions familiars constitueix un dels instruments terapèutics més eficaços per reorientar i sanar relacions.

A dia d'avui els seus mètodes son de gran importància en tot el món.

Bert Hellinger observar en la seva carrera les dinàmiques que duen identificacions e implicacions tràgiques d'una generació a la següent: mort prematura d'algun membre, quan algú anterior va ésser exclòs i oblidat, les dinàmiques de seguir la mort, moviment amorosos interromputs cap als pares, desequilibri entre donar i rebre etc.

Aquests fets, entre d'altres poden tenir efectes en les generacions posteriors de manera totalment inconscient, com també ésser la base d'algunes neurosis.

En el treball en constel·lacions familiars les dinàmiques que generen sofriment surten a llum i, al restablir l'ordre de l'amor apareixen solucions que fan fluir l'amor en el sentit del benestar i alleujant així als membres de la família.