Teràpies

Centre Es Taller - Manacor

Teràpia Gestalt

La teràpia gestalt és un tipus de teràpia que pertany a la psicologia humanista.


Aquesta es caracteritza per no estar feta exclusivament per tractar malalts, sinó també per desenvolupar el potencial humà.

Coaching Wingwave

El coaching emocional treballa desbloquejant les improntes emocionals negatives en el cervell de vivències que, en el present, ens limiten el rendiment i benestar personal.

És un mètode molt efectiu i ràpid per millorar el nostre rendiment mitjançant el reforç de recursos emocionals positius.

Teràpia Sistèmica

La teràpia sistèmica estudia els fenòmens de relació i comunicació en qualsevol grup que interaccioni.

Aquest enfocament s'estén a l'individu tenint en compte els diferents sistemes i subsistemes que ho formen (família, amics, feina).