Coaching Wingwave

Centre Es Taller - Manacor

El coaching emocional Wingwave treballa desbloquejant les petjades emocionals negatives en el cervell de vivències viscudes que, en el present, ens limiten el rendiment i el nostre benestar personal.


Així mateix és un mètode molt efectiu i ràpid per millorar el nostre rendiment mitjançant el reforç de recursos emocionals positius.

Es diu que un moviment d'ales d'una papallona (wingwave) pot modificar el clima a un altra part de la terra, a condició que sigui fet en el lloc adequat (teoria del caos)

Aquest tipus de teràpia pot aconseguir emb un curt termini de temps i en poques sessions individuals (de 3 a 5) un clima emocional positiu en el mon vivencial de la persona.

El coaching Wingwave provoca les ones cerebrals exactes per donar "ales" a les persones encaminades a un objectiu, i cap a un equilibri emocional.

El mètode es fonamenta en:

 1. PNL: Programació neurolinguística

És un mètode d'instrucció del funcionament del cervell humà, estudiant els enllaços de les cèl•lules cerebrals que organitzen la nostra conducta i experiències; i que representa l'estructura i estats neuronals en formes d'estratègia o programes, que poden ser útils, o no, a la persona.És un model de comunicació interna i externa desenvolupada per Richard Baudler i Jhon Crinder a l'any 1970. Entrena la percepció sensorial focalitzada en objectius i en la flexibilitat conductual. S'aplica en el camp de la psicologia, coaching, pedagogia, psicoteràpia, marketing, etcètera.

2. Kinesiologia

Es tracta d'un mètode que es base en què; els transtorns anímics, físics o químics es manifesten com a debilitat momentània de determinats grups musculars, i que es pot comprovar mitjançant proves i tests musculars.

En el wingwave s'utilitza la prova miostàtica, que es basa en el test d'Omura: en que es junta el primer i el segon dit de la mà, formant un arc tancat. El terapeuta ha de provar d'obrir-lo, i així es pot comprovar si en estímul (pensament, paraula, conducta, substància...) representa un estrès pel sistema nerviós, en aquest cas el test surt dèbil i l'arc s'obri, per altra banda si la persona pot manejar bé l'estímul l'arc es mantindrà fort i tancat. Així s'avalua l'estat de ressonàncies mentals i emocionals en el marc de la superació de la vida diària.

3. Estimulació bilateral dels hemisferis cerebrals

Es l'estimulació esquerra-dreta dels dos hemisferis per a fomentar la capacitat de coordinació d'àrees cerebrals diferents.

En el wingwave s'utilitza com a estimulació el moviment ràpid dels ulls de dreta-esquerra simulant els moviments ràpids oculars de la fase Rem del so, és la intervenció més comuna per part del “coach”, però també es poden utilitzar estímuls tàctils, auditius i motrius, mitjançant petits cops dreta-esquerra del cos, l'escolta de musica “wingwave” o moviments coordinats del cos dreta-esquerra (braingym).

Com funciona?

En la fase REM del son, on es realtzen uns moviments ràpids dels ulls...

En la fase REM del so, on es realitzen uns moviments ràpids dels ulls d'esquerra a dreta, es quan es “graven” en el cervell les impressions sensorials i emocionals de les vivències que hem tengut durant el dia, i en aquesta fase es quan s'ordenen aquestes impressions, i queden enmagatzamades en la nostra memòria a llarg termini; si les vivències son agradables queden ben posicionades a dins memòria a llarg termini, però que passa quan es molt desagradable, quan mos ve gros, quan la vivència viscuda mos descol•loca o inclús es viscuda de manera dramàtica. Idò, passa que el cervell ho registre com a una espina, sobrepassant la capacitat elaboradora nocturna del nostre cervell; no es poden ajustar a l´ordre anterior del nostre món vivencial, no ho podem superar, ens quedam bloquejats, en aquests moments queda gravada aquesta informació i, com passa amb les emocions quan passa el temps i tornam viure situacions similars ens estressam o bloquejam fàcilment, ja tenim la impronta negativa que actua de forma reactiva.

El coaching wingwave, amb un metodologia estructurada cerca el moment, el fet i els contexts que aquesta vivència “negativa” es va fitxar, orientant els sentits en aquesta mirada; pensament amb imatges, paraules o altres elements, i la intervenció del terapeuta es torna a provocar els moviments oculars ràpids en vigília per reubicar i reordenar dins el nostre neurobiologia, la vivència d´aquests fets.

Això, es pot explicar amb una metàfora: “Quan noltros arribam a ca nostre després d´haver fet sa compra setmanal el primer que feim es deixar ses bosses, ses capses o sa senalla en mig, realment el que hem anat a comprar ja es a ca nostre, però no estan ordenades ni guardades al seu lloc”. Això es el que passa quan dormim, en la fase REM, que el nostre cervell intenta integrar la vivència, ordenar-la al seu lloc, però que passa quan deixam una capsa enmig del passadís, doncs que cada vegada que hi passam sopegam i podem caure, el mateix passa si el que hem viscut, pel motiu que sigui, no es pot col•locar bé en la nostra neurologia; que aquesta situació actuarà de disparador de la vivència negativa que perdurarà en el temps quan ens tornem enfrontar a una situació similar.

Amb aquest mètode i mitjançant el moviments ràpids oculars ens dóna l´oportunitat de tornar-ho a col•locar de manera positiva en la nostra neurobiologia.

A qui pot interessar?

 • Persones amb estrès, malestar físic i emocional.
 • Persones que vulguin aumentar els recursos per un millor rendiment en qualsevol àmbit de la vida.
Per tant, pot interessar a aquelles persones que pateixen un malestar o estrès repetitiu quan es posen en contacte amb diferents fets, situacions, persones o objectes.

Pot ajudar a:

 • Manejar i processar l´estrès de manera efectiva.
 • Manejar preocupacions existencials constructivament.
 • Desfer-se de la sensació de malestar.
 • Superar fòbies.
 • Resoldre conflictes.
 • Superació d´un trauma clínic.

Per exemple:


 • A l´àmbit esportiu: per preparar-se mentalment per a un màxim rendiment en tornejos i altres esdeveniments importants, per processar i superar mentalment i emocionalment derrotes del passat.
. Al mon laboral: resolucio de projectes complexes o dilemes professionals, per aconsseguir un balanç entre la vida laboral i personal, estrès a xerrar en públic.
 • Per augmentar la sensació interna de benestar: augmentar el sentiment de confiança en si mateix, Per superar fòbies i ansietats als exàmens, a volar, a presentar-se en públic, als tractaments dentals. Per superar tensions a la família, en la parella o entre socis. Per aprendre a gestionar ànsies intenses cap al menjar i ajudar a prendre pes.
En definitiva, es pot treballar totes aquelles improntes d´estrès que mos fan sentir malament, tan com per a augmentar el rendiment fins i tot en allò que ja ho feim prou bé.

Estimulació auditiva bilateral hemisferica

Com hem dit abans l´estimulació interhemisfèrica es pot fer pel sentit auditiu amb l´escolta de música “wingwave”, es una música composta de manera en que l´escolta produeixi un efecte de relaxació al mateix temps d´estimul bilateral del cervell.

Arees d'aplicació:

 • Relaxació per a tractaments mèdics, dentals i auto-entrenament.
 • Intervenció en crisis.
 • Increment de la creativitat.
 • Manejar les emocions i el dolor.
 • Augmentar els efectes d´un entrenament.
 • Superació de jet-lag.

Si te sents bloquetjat o bloquetjada en alguna situació de la teva vida

o sents que deixes de fer o viure coses o situacions,

T'agradaria fer coses que no fas per por , vergonya o pot ser no saps per qué, pero no les fas encare que saps que te fareien feliç...

Escriu-nos!